Συστήματα Sealed Air

Με την Sealed Air Solutions δημιουργούμε έναν κόσμο που λειτουργεί καλύτερα με την εξάλειψη των αποβλήτων σε ολόκληρη την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων σπατάλη υλικών, ενέργειας, χώρου, χρόνου, εργασίας, και κόστους. Με αυτό τον τρόπο τα προϊόντα προστατεύονται, μεταφέρονται αποτελεσματικά και φτάνουν ασφαλέστερα μέσω των δικών μας συστημάτων συσκευασίας.